Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Nová Dedina Hľadať
 
 

Hlavný kontrolór

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI
HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA I. POLROK 2019

 

Hlavný kontrolór Obce Nová Dedina     


 

 

Plán kontrolnej činnosti  predkladá  hlavný kontrolór obce v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov - obecnému zastupiteľstvu jedenkrát polročne.

V súlade s citovaným

p r e d k l a d á m

obecnému zastupiteľstvu Obce Nová Dedina

 

 

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI

        HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA I. POLROK 2019.

 

Kontrolná činnosť bude vykonávaná najmä v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov.

 

 

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra v I. polroku 2019 bude realizovaná

 v kontrolovanom subjekte, konkrétne:  v OcÚ Nová Dedina.

A) Kontrolná činnosť v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov:

1.   Kontrola zverejňovania zmlúv a faktúr v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. v znení zákona

      č. 546/2010 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

2.   Kontrola pokladničných operácií v pokladni OcÚ za II. polrok 2018

B)  Mimoriadne kontroly   v súlade s § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. vykonať, ak o ne požiada OZ.

C) Výkon ostatnej kontrolnej činnosti

 

 

  1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za II. polrok 2018.
  2. Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu Obce Nová Dedina za rok 2018

3.   Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.

D) Výkon ostatnej činnosti hlavného kontrolóra

      1. Účasť na rokovaniach orgánov obce

2. Účasť na odborných školeniach a zasadnutiach Nitrianskej sekcie ZHK

 

 

Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce odo dňa .................................

 

 

Spracoval:  Ing. Alexander Kováč

                  hlavný kontrolór Obce Nová Dedina

 

      v Novej Dedine, dňa 20.11.2018

 


 
 
 Meno a priezvisko:
  Ing. Alexander Kováč      
 Dátum narodenia:
 
 Adresa:
 
 Telefón:
 
 Fax:
 
 Mobil:
 
 E-mail:
 
 

 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka