Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Nová Dedina Hľadať
 
 

Materská škola

Kontakt:

 

Adresa: Materská škola, 935 25 Nová Dedina 65

Riaditeľka: Mgr. Lucia Andrušková

Telefón: 036/6389114

Email:  msnovadedina@gmail.com

 

Deti je možné prihlásiť do krúžkov ( spravidla od 4 rokov) :
- pohybový / výber detí /
- výtvarný / výber detí /
- anglický jazyk (do 4 rokov)

Projekty školy:
- Enviromentálna výchova
- Škola podporujúca zdravie s certifikátom
- Moderná softvérová výučba – detské edukačné programy a iné zaujímavé školské i mimoškolské aktivity podľa Školského vzdelávacieho programu ZVEDAVÉ LIENKY.

 

Charakteristika materskej školy Nová Dedina

Prioritným zámerom výchovného pôsobenia a filozofiou materskej školy je sprostredkovávať deťom základné životné skúsenosti v prirodzenom prostredí skupiny vrstovníkov cestou výchovy a vzdelávania založenej na princípe uspokojovania individuálnych potrieb a záujmov.

Poloha našej materskej školy ako aj prostredie ponúka bezprostredný kontakt s prírodou a preto sme sa rozhodli pre logo Zvedavé lienky, ktoré podobne ako deti budú klásť nespočetné množstvo otázok na ktoré sa im budeme usilovať v každom prípade poskytnúť vyčerpávajúce odpovede.

 

                                                lienky.jpg

 

Pohybom ku zdraviu

Pohyb je pre deti v predškolskom veku prirodzenou činnosťou, ktorá im prináša radosť. V súčasných podmienkach života je neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu, preto sa zameriavame na rozvíjanie a upevňovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti detí  a s tým súvisiace upevňovanie vôľových vlastností a prosociálneho správania. Prioritu vidíme v zabezpečení dobrých podmienok pre pohybové aktivity- priestorových aj materiálnych. Aktivity, ktoré podporujú naše zámery sú jarné a turistické vychádzky, zimná olympiáda (stavanie snehuliakov, sánkovanie, chôdza v stope a iné- podľa poveternostných podmienok), letná olympiáda (súťaže v rôznych športových disciplínach), pohybový krúžok priamo v MŠ i periodické využívanie telocvične. Prostredníctvom grantov a sponzorov plánujeme postupne pridávať ďalšie prvky detského ihriska na školský dvor.

 

 

                                         obr2.jpg

 

 

V súlade s prírodou

Pre efektívnejšie plnenie vlastných cieľov sa v celej činnosti využívajú v čo najväčšej miere pomôcky a materiály prírodného charakteru. Deti a nepriamo tak aj ich rodičia sú vedení  k separovaniu odpadu a ochrane prírodného prostredia. ŠKVP Zvedavé lienky si kladie za cieľ rozvíjať citlivý vzťah detí k prostrediu, ktoré nás obklopuje, hlavne k prírode. Zasadenie našej materskej školy na to dáva mnoho príležitostí, nakoľko je v blízkosti niekoľko rôznych biotopov: les, potok, rybník, pole, lúka. Táto rôznorodosť prostredia dáva množstvo príležitostí na plánované rozvíjanie environmentálneho povedomia detí tak, aby dokázali vnímať a podľa svojich možností chápať a pomáhať prírode, správať sa v nej ohľaduplne a citlivo. Umožníme deťom utvárať základné zručnosti poznávania prírody tak, aby ich boli schopné aplikovať v praxi.

 

 

 

obr3.jpg

 

 

Poznávame tradície

Popri napredovaniu moderných technológií nezabúdame deťom vštepovať lásku k ľudovým tradíciám, ktoré majú v našom tekovskom regióne trvalé korene. Najviac rezonujú cez vianočné a veľonočné sviatky, kedy si pripomíname zvyky našich predkov, ktoré si po celé roky uchovali svoje čaro a jedinečnosť ( zdobenie perníkov a vajíčok, vystúpenia pre rodičov a širšiu verejnosť s prvkami tradícií v krojoch ako je obecné Stavanie mája pri oslavách) ďalej pravidelne deti vystupujú z príležitosti Úcty k starším či ku dňu Dňu matiek. S talentovanými deťmi sa zúčastňujeme každý druhý rok súťaže s názvom Tekovské koliesko - prehliadka ľudovej slovesnosti detí.

 


 

Organizačný poriadok

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka