Prechod na navigáciu vodorovná
Nová Dedina Hľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obecný úrad » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 31-45 z 391
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
29/2019TOSTAV s.r.o.Bernolákova 12, LeviceZmluva o dieloRealizácia stavby v rozsahu výkazu výmer, ktorý tvorí súčasť súťažných podkladov33 618,78 €6.6.201915.7.2019
28/2019Fresco plus,s.r.o.Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle § 269 a nasl.Obchodného zákonníka Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 nasl. Obchodného zákonníkaDodávateľ bude odplatne zabezpečovať dodávku ovocia a zeleniny v rámci programu školské ovocie a zelenina 0,00 € (jednotková)4.6.2019nestanovený
27/2019TagriS s.r.o.Kúpna zmluvadodávka kupujúcemu hnuteľnú vec12 240,00 €30.5.2019nestanovený
26/2019Marcel Mališka a Juliána KolenováNájomná zmluva č. 1/2019 uzavretá podľa § 685 a nasl.Obč. zák.Prenájom nehnuteľnosti v 4-bytovom dome, súp. č. 260, parcela 66/2 v katastr. území Gondovo 139,60 € (jednotková)15.5.201930.4.2020
25/2019Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva č. 39684 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle §51 OZDotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.3 000,00 €7.5.2019nestanovený
24/2019Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynuOsobitné dojednania k zmluve0,00 € (jednotková)1.10.2019nestanovený
23/2019Slovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služiebDodatok k zmluve podľa Tabuľky č. 140,59 € (jednotková)10.4.2019nestanovený
22/2019Slovak Telekom, a.s.Kúpna zmluvaDodanie kupujúcemu tovar uvedený v tabuľke č.11,00 €10.4.2019nestanovený
21/2019ENVIROPOL SK s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstveZáväzok zhotoviteľa zabezpečovať pre objednávateľa realizáciu objednaných služieb a ďalej záväzok objednávateľa poskytnuté služby prijať a riadne si plniť záväzky vypývajúce z tejto zmluvy0,00 €4.4.2019nestanovený
20/2019Ranč Aura o.z.Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Dedina v roku 2019Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce 500,00 €29.3.201927.12.2019
19/2019Miestny odbor Matice slovenskej Nová Dedina - GondovoZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Dedina v roku 2019poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce 300,00 €29.3.201927.12.2019
18/2019Združenie kresťanských seniorov SlovenskaZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Dedina v roku 2019Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce 300,00 €23.3.201927.12.2019
17/2019Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Nová Dedina Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Dedina v roku 2019Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce 300,00 €21.3.201927.12.2019
16/2019Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Nová Dedina Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Dedina v roku 2019Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce 300,00 €21.3.201927.12.2019
15/2019Cirkevná základná škola sv. Pavla, Nová DedinaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Dedina v roku 2019Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce 150,00 €21.3.201927.12.2019
Položky 31-45 z 391
ÚvodÚvodná stránka