Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Nová Dedina Hľadať
 
 

Čilejkársky jarmok 2019Vytlačiť
 

V prílohe nájdete dokumenty potrebné pre povolenie na predaj tovaru na Čilejkárskom jarmoku.

 

P O Z V Á N K A

Vážení predávajúci,

obec Nová Dedina Vás srdečne pozýva na

XVI. ročník Čilejkárskeho jarmoku, ktorý sa bude konať dňa 24.08.2019.

 

V prípade, že máte záujem zúčastniť sa jarmoku ako predajca, ste povinný vyplniť záväznú prihlášku a podpísanú

doručiť v listinnej podobe – poštou na adresu: Obec Nová Dedina, Nová Dedina 125, PSČ 935 25 alebo e–mailom:

uctaren@novadedina.sk so všetkými prílohami v zmysle príslušného zákona. Prílohy na stiahnutie nájdete na konci

tejto pozvánky. Všetky ostatné informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle: 036/6331560.

Záujemca o predaj je povinný k prihláške doložiť:

 

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie alebo právnické osoby:

1. kópiu oprávnenia na podnikanie v prípade - ak je žiadateľom osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov (živnostenský list alebo výpis z obchodného registra, v prípade zmien aj dodatky alebo osvedčenie o zápise do evidencie SHR),

2. fotokópiu strany označenej ako „Záznamy daňového úradu“ z knihy elektronickej registračnej pokladnice alebo potvrdenie daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice – ak žiadateľ má povinnosť používať pokladnicu,

3. čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu – ak žiadateľ nemá povinnosť používať pokladnicu,

4. kópiu Rozhodnutia o povolení stánkového a ambulantného predaja vydaného príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva – ak žiadateľ predáva potravinársky sortiment.

 

Fyzické osoby bez oprávnenia na podnikanie:

1. predávajúce výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny:

• čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,

• čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu,

• doklad preukazujúci vzťah k pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku (potvrdenie z obecného úradu alebo list vlastníctva alebo nájomná zmluva a pod.)

2. predávajúce vlastné výrobky – remeselníci:

• čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou,

• čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu.

 

Organizátor akceptuje len úplné žiadosti a doložené všetky prílohy v zmysle zákona !

Prideľovanie miest bude v mieste konania jarmoku, t.j. pri budove obecného úradu v čase od 7.00 do 10.00 hodiny.

Veľkosť predajného miesta je 3,0 x 3,0 metra.

Akceptujeme všetky prihlášky predajcov výrobkov ľudových remesiel.

Predajné miesta s prístupom k elektrickej prípojke sú obmedzené, z uvedeného dôvodu poskytujeme tieto predajné miesta prednostne predajcom s občerstvením. Predajcom občerstvenia bude po zaslaní prihlášky oznámené, či prihlášku akceptujeme.

Ešte raz Vás srdečne pozývame na Čilejkársky jarmok a tešíme sa na stretnutie s Vami!

Mgr. Pavol Novák

Starosta obce


 
 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka