Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Nová Dedina Hľadať
 
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

Starosta obce Nová Dedina

Vec : Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Novej Dedine zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva OZ č. 22/2018

na deň 13. júna 2018 (streda) so začiatkom o 17:00 hodine
Miesto zasadnutia: sobášna miestnosť OcÚ

 

Návrh programu rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia OZ a návrh na schválenie programu rokovania
2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Informácia o vybraných činnostiach starostu obce
5. Interpelácia poslancov OZ
6. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Nová Dedina
7. Návrh a určenie úväzku starostu obce a určenie počtu poslancov v obci Nová Dedina
na volebné obdobie 2018 – 2022
8. Návrh zámeru odpredaja obecného motorového vozidla Ford Transit
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver

 

 

Mgr. Pavol Novák
starosta obce


 
 

dnes je: 21.5.2019

meniny má: Zina

webygroup
ÚvodÚvodná stránka