Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Nová Dedina Hľadať
 
 

Program zasadnutí OZ

 Program najbližšieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

 
 Starosta obce NOVÁ DEDINA
V Novej Dedine

 

 

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Novej Dedine zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

OZ č. 24/2018

 

na deň 07. novembra 2018 (streda) so začiatkom o 17:00.hodine

Miesto zasadnutia: sobášna miestnosť OcÚ

 

Program rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ a návrh na schválenie programu rokovania
 2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 4. Informácia o vybraných činnostiach starostu obce
 5. Interpelácia poslancov OZ
 6. Voľba hlavného kontrolóra obce
 7. Správa hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021 a návrh rozpočtu na rok 2019
 9. Návrh rozpočtu obce na rok 2019 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2019 - 2021
 10. Žiadosť o schválene prevádzkového času Veeronika Onderišinová (pohostinstvo Opatová)
 11. Žiadosť o odkúpenie obecného ozemku Lukáč Pastier, Helena Pastierová
 12. Diskusia
 13. Záver

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 26.10.2018

   Mgr. Pavol Novák

                                                                                                                           starosta obce

 

 

 


 
Pozvánka na 24. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Novej Dedine, konané dňa 07.11.2018
 Pozvanka_na_24_zasadnutie_OZ_2018.pdf.pdf (558.5 kB) (558.5 kB)

 
Pozvánka na 22. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Novej Dedine, konané dňa 13.07.2018
 Pozvanka_na_22_zasadnutie_OZ_2018.pdf (413.3 kB) (413.3 kB)

 
Pozvánka na 20. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Novej Dedine, konané dňa 27.02.2018
 Pozvanka_na_20_zasadnutie_OZ_2018.pdf (419.7 kB) (419.7 kB)

 
Pozvánka na 17. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Novej Dedine, konané dňa 12.12.2017
 Pozvanka_na_17_zasadnutie_OZ_2017.pdf (406.8 kB) (406.8 kB)

 
Pozvánka na 16. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Novej Dedine, konané dňa 18.10.2017
 Pozvanka_na_16_zasadnutie_OZ_20117.pdf (337.3 kB) (337.3 kB)

 
Pozvánka na 15. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Novej Dedine, konané dňa 21.7.2017
 Pozvánka_na_15_zasadnutie_OZ_2017.pdf (349.9 kB) (349.9 kB)

 
Pozvánka na 14. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Novej Dedine, konané dňa 31.5.2017
 Pozvánka_na_14_zasadnutie_OZ_2017.pdf (232 kB) (232 kB)

 
Pozvánka na 13. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Novej Dedine, konané dňa 7.3.2017
 Pozvánka_na_13_zasadnutie_OZ_2017.pdf (349.5 kB) (349.5 kB)

 
Pozvánka na 12. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Novej Dedine, konané dňa 7.12.2016
 Pozvánka_na_12_zasadnutie_OZ_2016.pdf (351.8 kB) (351.8 kB)

 
Pozvánka na 11. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Novej Dedine, konané dňa 23.11.2016
 Pozvánka_na_11_zasadnutie_OZ_2016.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
Pozvánka na 10. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Novej Dedine, konané dňa 19.10.2016
 Pozvánka_na_10_zasadnutie_OZ_2016.pdf (281 kB) (281 kB)

 
Pozvánka na 9. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Novej Dedine, konané dňa 17.8.2016
 Pozvánka_na_9_zasadnutie_OZ_2016.pdf (280.6 kB) (280.6 kB)

 
Pozvánka na 8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Novej Dedine, konané dňa 29.6.2016
 Pozvánka_na_8_zasadnutie_OZ_2016.pdf (282.9 kB) (282.9 kB)

 
Pozvánka na 7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Novej Dedine, konané dňa 30.3.2016
 Pozvánka_na_7_zasadnutie_OZ_2016.pdf (294.4 kB) (294.4 kB)

 
Pozvánka na 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Novej Dedine, konané dňa 16.12.2015
 Pozvánka_na_6_zasadnutie_OZ_2015.pdf (149.3 kB) (149.3 kB)

 
Pozvánka na 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Novej Dedine, konané dňa 23.10.2015
 Pozvánka_na_5_zasadnutie_OZ_2015.pdf (91.7 kB) (91.7 kB)

 
Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Novej Dedine, konané dňa 6.5.2015
 Pozvánka_na_3_zasadnutie_OZ_2015.pdf (94.2 kB) (94.2 kB)

 
Pozvánka na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Novej Dedine, konané dňa 9.2.2015
 Pozvánka_na_2.zasadnutia_OZ_2015.pdf (36.6 kB) (36.6 kB)

 
Pozvánka na 1. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Novej Dedine, konané dňa 14.1.2015
 Pozvánka_na_1.mimoriadne_zasadnutie_OZ_2015.pdf (35.5 kB) (35.5 kB)

 
Pozvánka na 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Novej Dedine, konané dňa 9.1.2015
 Pozvánka_na_1.zasadnutie_OZ_2015.pdf (23.9 kB) (23.9 kB)

 
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Novej Dedine, konané dňa 19.12.2014
 Pozvánka_na_ustanovujúce.zasadnutie_OZ_2014.pdf (36.5 kB) (36.5 kB)

 

dnes je: 14.11.2018

meniny má: Irma

webygroup
ÚvodÚvodná stránka