Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Nová Dedina Hľadať
 
 

Srdcom i dušou

PaedDr. Viktor Šimek sa narodil 28. októbra 1941 v Žiranoch v rodine učiteľa, kde už od malička nasával lásku k ľudovým tradíciám a stával sa svedkom širokého spektra aktivít v rodnej obci. Našiel zaľúbenie v prírode a jej krásach, a preto zameranie jeho neskoršieho štúdia bolo orientované na prírodopis, práce na pozemku a výtvarnú výchovu, ktoré absolvoval na Pedagogickej fakulte v Nitre. Celý svoj život upísal odovzdávaniu vedomostí a formovaniu mladej generácie v školských laviciach prostredníctvom vštepovania lásky a vrelého vzťahu k ľudovým tradíciám.
Od roku 1959 vykonával učiteľské povolanie, počas ktorého neustálym štúdiom zdokonaľoval svoj obzor a zručnosti vo viacerých umeleckých smeroch.
Učil v obciach Salka, Gbelce a Veľký Kýr v okrese Nové Zámky a od roku 1971 v Jelenci. Po nežnej revolúcii bol zástupcom riaditeľa pre maďarské oddelenie až do odchodu do dôchodku /v roku 2003/.
Súčasne plných osem rokov bol odborným asistentom na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty v Nitre, kde vyučoval dirigovanie a viedol spevácky zbor.
Umelecká činnosť autora je známa v dvoch rovinách. Diaľkovým štúdiom na Osvetovom ústave v Bratislave získal dirigentské oprávnenie a ako zbormajster viacerých speváckych zborov dosahoval pozoruhodné výsledky na rôznych súťažiach a prehliadkach celoštátneho aj medzinárodného charakteru.
Niekoľko zastávok v jeho dirigentskej činnosti:
8 rokov viedol Detský spevácky zbor pri ZŠ vo Veľkom Kýri, kde 6 rokov pracoval aj s mužským a miešaným speváckym zborom.
15 rokov bol dirigentom Miešaného speváckeho zboru v Žiranoch, s ktorým na celoštátnej súťaži maďarských speváckych zborov v Galante dosiahol zlaté pásmo s pochvalou poroty.
/V roku 1981 toto hodnotenie dosiahol spolu so speváckym zborom z Košíc./
V rodnej obci viedol súčasne aj ženský komorný zbor, s ktorým sa zameral predovšetkým na úpravy ľudových piesní.
8 rokov bol umeleckým vedúcim Miešaného /aj ženského/ speváckeho zboru Pedagogickej fakulty v Nitre.
8 rokov bol dirigentom miešaného speváckeho zboru Hlas Zobora v Kolíňanoch.
32 rokov bol zbormajstrom Detského speváckeho zboru ZŠ Jelenec, s ktorým trikrát obhájil v celoštátnom hodnotení zlaté pásmo.
Od roku 1971 vedie ženský spevácky zbor ZOBORALJA v Žiranoch /viackrát umiestnený v zlatom pásme/. Zbor je stálym účastníkom celoštátnych súťaží maďarských speváckych zborov, vystupuje na festivaloch zborového spevu doma i v zahraničí. /V súčasnosti sa pripravuje na nahrávku druhej CD-platne./
2 roky viedol Ženskú spevácku skupinu v Jelenci, od roku 2003 je umeleckým vedúcim Ženskej speváckej skupiny v Štitároch.
Hodne času venuje aj skladateľskej činnosti. Tvoril pre detské a ženské zbory, teraz sa venuje predovšetkým úpravám sakrálnych skladieb.
Bol spoluautorom publikácie Detské hry Podzoboria, spoluautorom scenára televízneho dokumentu Fašiangy pod Zoborom, lektoroval Učebnicu zborového spevu pre stredné pedagogické školy, bol hlavným organizátorom medzinárodného festivalu speváckych zborov v Žiranoch, Kolíňanoch a v Jelenci.
Očarený krásou ľudových piesní sa dostal aj k štúdiu ľudového odevu a jeho umeleckému zobrazovaniu. Kroje spod Zobora sú pre neho nevyčerpateľným prameňom námetov a zdrojom inšpirácií. Východiskom výtvarnej činnosti autora je realita, ktorej hranice neopúšťa ani pri štylizácii. Farebnosť ľudového motívu, mnohorakosť tvaru a rozličných ozdôb ho nabáda k dokonalému prepisu, no prvoradá z výtvarného hľadiska je správna kompozícia a farebná harmónia. Jeho práce prezrádzajú neustále experimentovanie, hľadanie vhodnejšieho rukopisu, aby svojou výpoveďou vyhoveli estetickým požiadavkám dnešného človeka. Dáva prednosť výtvarným technikám, ktoré sú pre jeho tvorbu najvhodnejšie. Výstavná kolekcia vždy zahŕňa početné akvarely, olejomaľby, tempery a kresby rudkou. Od roku 1976 vystavoval svoje výtvarné práce na mnohých kolektívnych a autorských výstavách po Slovensku, v Čechách, Maďarsku i v Nemecku.
Za umeleckú činnosť, propagáciu zborového spevu a ľudovej kultúry sa mu dostalo viac uznaní a vyznamenaní. V roku 2002 v Budapešti ho slávnostne pasovali za Rytiera maďarskej kultúry.
Autorská výstava Dr.Viktora Šimeka je výpoveďou o kráse prírody jeho rodiska a svedectvom o vycibrenom vkuse jeho predkov spod Zobora, ktorí nám zanechali cenné kultúrne bohatstvo. Výstava jeho prác poskytuje umelecký zážitok tak milovníkom výtvarného umenia ako aj obdivovateľom folklóru.

SRDCOM I DUŠOU
Výtvarná činnosť PaedDr. Viktora Šimeka je rozmanitá v technickej i žánrovej oblasti. Popredné miesto v jeho tvorbe zaujímajú folklórne námety, najmä ľudový odev obcí spod Zobora, s ktorým vďaka svojmu záujmu o ľudové piesne a pôsobeniu v speváckych zboroch má možnosť pravidelne sa stretávať. Stvárňuje farebnosť, tvarovú rozličnosť a mnohosť krojov jednotlivých obcí rôznymi technikami. Kreslí rudkou a pastelom, maľuje akvarelom, temperou i olejom. Jeho mimoriadne bohatá tvorba folklórneho zamerania však prezrádza, že mu nejde len o realistický prepis v podobe výtvarnej dokumentácie materiálnych hodnôt ľudovej kultúry. Zachytáva omnoho viac. Jeho početné maľby a študijné kresby svedčia o jeho úsilí a túžbe zvečniť jedinečnosť, vnútorný život, dušu „nositeľov“ krojov, konkrétnych ľudí, medzi ktorými sa nájdu muži a ženy, deti i dospelí. Autorov záujem o silu gesta, o fenomén a čaro okamihu, momentálny stav mysle, dokladajú jeho študijné kresby rudkou, ktoré zostali v skratke, nedokončené, napriek tomu majú presvedčivú výpovednú hodnotu. V jeho kresbách, ktoré popri etnografických kvalitách vynikajú aj ako portréty, sa uplatňuje široká škála línií. Jeho kresbový prejav je výrazný, istý,pritom úsporný. Postavu a odev naznačuje hrubšími čiarami, tvár jemne modeluje subtilnými líniami, detaily zdôrazňuje pavučinovou sieťou čiar alebo šrafovaným tieňovaním. Bravúrny rukopis prepožičiava kresbám vznešený, dôstojný, zároveň pôvabný vzhľad, s vecným a presným vystihnutím nielen detailov ľudového odevu, ale aj charakterových vlastností postavy. Uvedené výtvarné kvality sa uplatňujú aj v maľovaných variantoch folklórnych námetov, realizovaných technikou akvarelu, oleja či pastelu. Jeho maliarska paleta je plná sviežich a kultivovaných farebných odtieňov, rešpektuje však vlastnosti jednotlivých techník. Jeho decentné a vzdušné akvarely sú maľované s citom a ľahkými dotykmi štetca, oleje, tempery a pastely charakterizujú sýtejšie tóny. Okrem folklórnych námetov sa venuje aj ďalším klasickým maliarskym žánrom, krajinomaľbe a zátišiu.
Pozoruhodné sú jeho kvetinové zétišia, v ktorých sa usiluje o vystihnutie farebnej a tvarovej bohatosti prírodných útvarov. Podobne ako pri folklórnych námetoch, aj v týchto obrazoch rezonuje úcta k technickým kritériám akvarelu. Elegantne zvláda nenútené prechody medzi popisnejšími detailmi a veľkoryso nanesenými farebnými plochami, ktoré sa vďaka maliarovmu postupu spájajú v harmonický a prirodzený celok. Tendencie tvarovej štylizácie sa v jeho tvorbe markantnejšie uplatňujú v krajinárskych motívoch, v ktorých sa vecnosť, prozaickosť a disciplinovaný lineárny rukopis autora mení na lyrickú abstrakciu. V týchto obrazoch maľovaných tecnikou akvarelu sa strácajú obrysové línie kompozičných prvkov a mäkké prechody pastelových tónov spájajú horizont s oblohou. Tieto impresívne obrazy a celoživotné dielo Dr. Viktora Šimeka vôbec, v ktorom farba a tóny zohrávajú z vizuálneho a zvukového aspektu rovnako významnú rolu, je umeleckou výpoveďou človeka, ktorý žije a tvorí srdcom i dušou.

 

Doc. Mgr. Adriana Récka, PhD., kurátorka výstavy


 

Tvorba PaedDr. Viktora Šimeka

Nevesta z Tekova I

Tvorba PaedDr. Viktora Šimeka
Autor: PaedDr. Viktor Šimek

Tekovanka I

Tvorba PaedDr. Viktora Šimeka
Autor: PaedDr. Viktor Šimek

Tekovanka nad kolískou II

Tvorba PaedDr. Viktora Šimeka
Autor: PaedDr. Viktor Šimek

Tekovanka pred kostolom

Tvorba PaedDr. Viktora Šimeka
Autor: PaedDr. Viktor Šimek


 
 
Tekovanka V

Tvorba PaedDr. Viktora Šimeka
Autor: PaedDr. Viktor Šimek

Tekovanka VII

Tvorba PaedDr. Viktora Šimeka
Autor: PaedDr. Viktor Šimek

Tekovanky IV

Tvorba PaedDr. Viktora Šimeka
Autor: PaedDr. Viktor Šimek

Tekovanky IX

Tvorba PaedDr. Viktora Šimeka
Autor: PaedDr. Viktor Šimek


 
 
Tekovanky s krčahmi

Tvorba PaedDr. Viktora Šimeka
Autor: PaedDr. Viktor Šimek

Tekovanky v tanci I

Tvorba PaedDr. Viktora Šimeka
Autor: PaedDr. Viktor Šimek


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka