Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Nová Dedina Hľadať
 
 

Verejné obstarávanie

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Oficiálny názov:          Obec Nová Dedina

Štatutárny zástupca:    Mgr. Pavol Novák

Adresa:                        Nová Dedina 125, 935 25

IČO:                             00307301

DIČ:                             2021022905

Banka:                         VÚB a.s., pobočka Levice

Účet:                            SK08 0200 0000 0000 2862 6152 

Telefón:                       036/6331560

Fax:                             036/6389139

E-mail:                         obec@novadedina.sk

Web:                            www.novadedina.sk

 

Obec Nová Dedina je podľa §6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

V zmysle §22 zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje Obec Nová Dedina na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t. j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

Pri zadávaní zákaziek postupuje Obec Nová Dedina v zmysle jednotlivých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a v zmysle Smernice upravujúcej postup Obce Nová Dedina a ňou zriadených organizácií pri verejnom obstarávaní. Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

V zmysle ustanovení zákona sú:

1.       zákazky nadlimitné

2.       zákazky podlimitné

3.       zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky,

pričom finančné limity sú definované v §4 zákona.


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka