Prechod na navigáciu vodorovná
Nová Dedina
Hľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obecný úrad » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 349
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
17/2019Združenie kresťanských seniorov SlovenskaZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Dedina v roku 019na prevádzkové náklady združenia 300,00 €23.3.201927.12.2019
16/2019Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Nová Dedina Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Dedina v roku 2019realizácia kultúrnych podujatí spojených s vystúpením speváckeho zboru Radosť pri ZO JDS 300,00 €21.3.201927.12.2019
15/2019Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Nová Dedina Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Dedina v roku 2019poskytnutie finančných prostriedkov na Kultúrno - spoločenské podujatia pre členov a poznávacie zájazdy 300,00 €21.3.201927.12.2019
14/2019Cirkevná základná škola sv. Pavla, Nová DedinaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Dedina v roku 2019Poskytnutie finančnej dotácie pre Pramienok detský folklórny súbor 150,00 €21.3.201927.12.2019
13/2019Cirkevná základná škola sv. Pavla, Nová DedinaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Dedina v roku 2019poskytnutie finančnej dotácie pre Mažoretky na kultúrne podujatia 150,00 €21.3.201927.12.2019
12/2019Športovo strelecký klub Nová Dedina Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Dedina v roku 2019poskytnutie finančnej dotácie na strelecké súťaže usporiadané v roku 2019 500,00 €21.3.201927.12.2019
11/2019Športový klub Nová Dedina Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Dedina v roku 2019Poskytnutie finančnej dotácie na prevádzku a činnosť klubu v roku 20195 000,00 €21.3.201927.12.2019
10/2019Úrad práce sociálnych vecí a rodiny LeviceDodatok č. 1 k dohode č. 18/15/52A/133 zo dňa 12.12.2018vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 300,12 € (jednotková)13.3.2019nestanovený
9/2019Cirkevná základná škola sv. Pavla, Nová DedinaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Dedina v roku 2019poskytnutie finančnej dotácie40,00 €5.3.201927.12.2019
8/2019LUMA AUDIT, s.r.o.Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa §269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisovaudit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 , overenie výročnej správy za rok 2018 840,00 €21.2.201930.4.2019
7/2019TOSTAV sro.LeviceZmluva o dielorealizácia stavby v rozsahu výkazu výmeru, ktorý tvorí súčasť súťažných podkladov33 837,52 €21.2.2019nestanovený
6/2019ENVI-PAK,a.s.Zmluva č. SZH1111201820 uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchod. zákonníka v znení neskorších predpisov a súčasne podľa §59 ods.2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovRámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov zneobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce9 224,44 €1.1.2019nestanovený
5/2019Obec Nová DedinaZmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpaduzber a odvoz odpadu30,00 € (jednotková)11.2.201929.2.2020
4/2019Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyZmluva o poskytnutí finančného príspevkuÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán37 824,00 €11.2.201931.3.2020
3/2019Lukáč Pastier a Helena PastierováKúpna zmluvapredaj nehmuteľnosti44,00 €1.2.2019nestanovený
Položky 1-15 z 349
ÚvodÚvodná stránka