Prechod na navigáciu vodorovná
Nová Dedina Hľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obecný úrad » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 365
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
33/2019COOP Jednota Nové Zámky spotrebné družstvoZmluva o poskytnutí daru č. 2019ZoD/82darovanie vecného daru19,53 €12.7.2019nestanovený
32/2019Nitriansky samosprávny krajZmluva č. 189/2019 o pokytnutí dotácie na podporu športuDotácia na úhradu nákladov na podporu športu1 000,00 €12.7.201930.9.2019
31/2019Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6, 81647 BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZabezpečiť max. rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v zmluve0,00 €9.7.2019nestanovený
30/2019Zdenka Zemančíková, Hviezdoslavova 7, LeviceZmluva č. 2/2019-DSPoskytnutie sociálnej služby v dennom stacionári0,00 €28.6.2019nestanovený
29/2019TOSTAV s.r.o.Bernolákova 12, LeviceZmluva o dieloRealizácia stavby v rozsahu výkazu výmer, ktorý tvorí súčasť súťažných podkladov33 618,78 €6.6.201915.7.2019
28/2019Fresco plus,s.r.o.Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle § 269 a nasl.Obchodného zákonníka Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 nasl. Obchodného zákonníkaDodávateľ bude odplatne zabezpečovať dodávku ovocia a zeleniny v rámci programu školské ovocie a zelenina 0,00 € (jednotková)4.6.2019nestanovený
27/2019TagriS s.r.o.Kúpna zmluvadodávka kupujúcemu hnuteľnú vec12 240,00 €30.5.2019nestanovený
26/2019Marcel Mališka a Juliána KolenováNájomná zmluva č. 1/2019 uzavretá podľa § 685 a nasl.Obč. zák.Prenájom nehnuteľnosti v 4-bytovom dome, súp. č. 260, parcela 66/2 v katastr. území Gondovo 139,60 € (jednotková)15.5.201930.4.2020
25/2019Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva č. 39684 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle §51 OZDotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.3 000,00 €7.5.2019nestanovený
24/2019Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynuOsobitné dojednania k zmluve0,00 € (jednotková)1.10.2019nestanovený
23/2019Slovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služiebDodatok k zmluve podľa Tabuľky č. 140,59 € (jednotková)10.4.2019nestanovený
22/2019Slovak Telekom, a.s.Kúpna zmluvaDodanie kupujúcemu tovar uvedený v tabuľke č.11,00 €10.4.2019nestanovený
21/2019ENVIROPOL SK s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstveZáväzok zhotoviteľa zabezpečovať pre objednávateľa realizáciu objednaných služieb a ďalej záväzok objednávateľa poskytnuté služby prijať a riadne si plniť záväzky vypývajúce z tejto zmluvy0,00 €4.4.2019nestanovený
20/2019Ranč Aura o.z.Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Dedina v roku 2019Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce 500,00 €29.3.201927.12.2019
19/2019Miestny odbor Matice slovenskej Nová Dedina - GondovoZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Dedina v roku 2019poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce 300,00 €29.3.201927.12.2019
Položky 1-15 z 365
ÚvodÚvodná stránka